Obaly a dózy - Farba - Oranžová

Originálne obaly na jedlo pre deti na desiatu, obed aj olovrant. Horúce jedlo udržia teplé vákuové obaly zo série TEMP, vychladené udržia studené vďaka chladiacemu disku v N’ICE sérii. Pre pohodlné používanie obsahujú mnohé z nich patentovaný multipríbor CUTElery. Unikátnym produktom je SnackDISC a BentoDISC, s ktorými svoj obed a desiatu roztočíte!